studera de vilda gässen!

hur skapades vildgåsens qigong?
Under Jin dynastin bodde Taoist munkar i Kunlun bergen, en 300 mil lång bergskedja i södra Kina som gränsar till Tibet. Högt upp i bergen levde även vilda gäss (”Da yan” = ”great goose”) som kunde flyga över Himalaya och högre än Mount Everest, ofta i starka vindar och dåligt väder. De vilda gässens andas […]