Hör av dig!

Hör av dig om du har frågor om Kurser, Privatlektioner, Föredrag eller andra frågor om Vildgåsens Qigong. Välkommen!

Hör av dig!

Viloplatsen 4 - center för Alexanderteknik & Qigong

Viloplatsen 4 är vårt center som vi utgår ifrån vid all träning.
Vi har ett flertal lummiga parker i närheten där vi brukar träna och undervisa