studera de vilda gässen!

hur skapades vildgåsens qigong?

Under Jin dynastin bodde Taoist munkar i Kunlun bergen, en 300 mil lång bergskedja i södra Kina som gränsar till Tibet. Högt upp i bergen levde även vilda gäss (”Da yan” = ”great goose”) som kunde flyga över Himalaya och högre än Mount Everest, ofta i starka vindar och dåligt väder.

De vilda gässens andas så att de använder varje liten syremolekyl, de lever länge och paren häckar och håller ihop genom hela livet. De klarade av att leva i harmoni med den ofta tuffa naturen och deras rörelser är harmoniska, graciösa och vackra!

Detta inspirerade munkarna till att studera de vilda gässen mer ingående och steg för steg utveckla ett system för hälsa och för att må bra i harmoni med naturen och yttre- och inre energier med ståtligheten, ”karaktären” och graciösa rörelser från de vilda gässen. De lade grunden för Da Yan Qigong eller Vildgåsens Qigong, som är ett stort systemet med både dynamiska och stillastående former, meditation och poesi.

Idag finns ca: 70 olika former bevarade. Vildgåsen 1:a och 2:a 64 är ”grundformerna” i systemet.

Stefan och Barbro tränar regelbundet ca 20 olika former från systemet och kommer undervisa de flesta formerna via helgkurser, privatlektioner och veckoklasser.

Kommentera